Voorwaarden Employee Wellness Check - Corona actie

Wij gebruiken de door jou ingevulde gegevens of de door jouw respondenten ingevulde gegevens alleen voor de rapportage welke we je toesturen op het door jou aangegeven e-mailadres. Wij zullen deze gegevens na datum einde crisis vernietigen (dit betekent wanneer de corona maatregelen niet meer van toepassing zijn) tenzij je ons anders verzoekt.

Deze dienst word je kosteloos ter beschikking gesteld, daarvoor gelden dan ook niet onze reguliere SLA’s, en wordt de dienst “as is” met best effort geleverd.  Wil je een andere vraagstelling, maatwerk, connectie met uw CRM of Datavisualatie platform? Geen probleem. Neemt dan contact met ons op via [email protected]

Stay safe, stay healty!
Team Insocial

18 maart, 2020